Autopůjčovna Petr Vejsada

Všeobecné podmínky pronájmu:

 • Věková hranice pro zapůjčení přívěsu/vleku je 18 let
 • V
 • Klient/řidič musí být držitelem platného řidičského průkazu příslušné kategorie déle než 1 rok
 • Denní sazba pronájmu se počítá za 24 hodin od počátku pronájmu
 • Při překročení půjčovní doby o více než 30 minut, je účtována další 4-hodinová sazba pronájmu
 • Přívěs/vlek se pronajímá a vrací v čistém stavu
 • Za dodatečné vyčištění je účtovaná částka Kč 200,-
 • Cena pronájmu přívěsu/vleku  je splatná předem
 • Vratná kauce ve výši 10-20 tis. Kč /dle typu pronajatého dopravního prostředku/
 • Platba v hotovosti  /u stálých klientů možno i fakturou
 • Storno poplatek ve výši 20% z celkové částky za předčasné navrácení